Mohon Sumbangan Ikhlas untuk Tujuan Membaikpulih Pelbagai Kemudahan & Infrastuktur Sekolah