VISI DAN MISI

Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Menteri menjadi sebuah institusi pendidikan BESTARI yang gemilang.

 

 

Untuk mencapai visi sekolah, pendidikan di sekolah ini akan berlandaskan konsep dan berteraskan:-

o Suasana pembelajaran dan pengajaran bestari yang kondusif dan efektif bagi melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

o Berusaha dengan gigih dan berterusan ke arah kecemerlangan kurikulum dan ko-kurikulum.
o Merangsang pengajaran dan pembelajaran secara Bestari berpusatkan pelajar.
o Menyediakan tenaga pengajar yang mahir dan mampu menggunakan kemudahan teknologi terkini.
o mengamalkan Sistem Pengurusan Sekolah Bestari.
o Mengekal dan memantapkan keceriaan sekolah berlandaskan pengurusan lestari.