USER LOGIN

 

Sila Log in  melalui pautan berikut :-

http://sementeri.edu.my/wp-admin/

Masukkan  USER NAME anda:-  Contohnya: JTK2017 , KelabSiber  atau  BrigedBestari

Masukkan password yang betul .