LENCANA DAN BENDERA SEKOLAH

Cogan Kata
Berilmu dan Berjasa
Bulan Bintang
Agama rasmi Negara dan kebanyakan pelajar sekolah ini
Mahkota
Kemuliaan nama sekolah dan Ketinggian mutu pencapaian sekolah dan segala aktiviti yang dijalankan
Bunga Padi
Kebanyakan pelajar sekolah ini dari keluarga petani
Huruf STM
Huruf Ringkas bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Menteri

  KUNING

Lambang Diraja yang Mempunyai hubung kait dengan
Jawatan Tengku Menteri selaku wakil Utama Diraja Perak

BIRU

Lambang Perpaduan Kaum