FALSAFAH DAN MATLAMAT

Suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan efektif adalah sangat perlu untuk perkembangan potensi intelek, sahsiah dan jasmani pelajar ke arah pencapaian WAWASAN 2020.

 

 

Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Menteri sentiasa berusaha menghala ke arah kecemerlangan menerusi peningkatan usaha yang berterusan serta mewujudkan suasana persekolahan yang menitikberatkan perkembangan potensi pelajar sesuai dengan konsep pembangunan diri insan secara menyeluruh dan bersepadu. Berani menghadapi cabaran, berketrampilan, berdisiplin dan berakhlak mulia serta bertanggungjawab kepada agama, diri, keluarga, masyarakat dan negara.