PIAGAM PELANGGAN

Kami warga SMKTM berjanji akan memberi sebaik-baik pendidikan kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang, agama dan keturunan. Memastikan pencapaian cemerlang yang berterusan di bidang Kurikulum dan Kokurikulum serta pembinaan sahsiah yang sihat dan positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara Melalui

* Semangat dedikasi, Komitmen, berdisiplin, bertanggung jawab dan produktif semasa menjalankan tugas.
* Mengamalkan budaya kerja berpasukan yang cekap, bermotivasi, kreatif, pantas, bijaksana dan berkesan.
* Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan terkini melalui amalan membaca dan penyertaan dalam program-program latihan.
* Pengurusan Pentadbiran Sekolah yang kemas kini serta mengadakan program-program pendidikan sesuai dengan perkembangan bakat dan potensi pelajar.
* Mengutamakan pemuafakatan berterusan antara sekolah, ibubapa dan masyarakat.
* Menjamin layanan yang mesra dan penuh kesusilaan sesuai dengan amalan perkhidmatan penyayang.
* Pembinaan iklim sekolah yang ceria dan kondusif bagi mewujudkan budaya cemerlang dan sekolah penyayang.