“Selamat Datang Pn. Ng Beng Goh.”

“Warga SMK Tengku Menteri mengalu-alukan kedatangan Pn. Ng Beng Goh

selaku PK-KOKO yang baru. Tahniah ! & Selamat Datang “